ĐĂNG KÝ CHIẾN DỊCH “SHARE TO EARN”


Share to Earn - Chia sẻ ưu đãi, nhận thưởng ngay
Ứng dụng Share to Earn của Yolla là công cụ giúp doanh nghiệp lan truyền (Viral Marketing) các chương trình khuyến mãi nhanh nhất dựa vào tệp khách hàng có sẵn ban đầu thông qua việc chia sẻ để nhận thưởng.
Share 2 Earn - Giải pháp Referral Marketing với các giá trị như sau:
  • Tăng lượng khách hàng gấp 2 hoặc gấp 3 nhờ việc chia sẻ
  • Tăng tầng suất mua hàng nhờ giá trị khuyến mãi cao
  • Kích thích người chơi mua hàng và chia sẻ để nhận được nhiều giá trị từ chương trình
Yolla giúp doanh nghiệp hiện đại hóa việc làm marketing và phát triển kinh doanh bền vững thông qua các ứng dụng công nghệ.
Yolla miễn phí tham gia chiến dịch cho “100 doanh nghiệp đầu tiên” trở thành đối tác của Yolla trong năm 2020. Hãy điền thông tin để tham gia chương trình nhé!

THÔNG TIN DOANH NGHIỆP


TỔNG QUAN VỀ CHIẾN DỊCH


NỘI DUNG CHI TIẾT CHIẾN DỊCH


HÌNH ẢNH CHIẾN DỊCH
Lưu ý: Hình ảnh doanh nghiệp có thể bổ sung sau